Nytt og gammelt på Rødøy.

TUR TIL BERGEN

Gjertrud til Bergen ?

div 153En seiltur til Bergen har helt siden Gjertrud ble sjøsatt ligget i kortene. Først som en drøm hos båtbyggeren, og siden som en motivasjon og langsiktig mål hos medlemmene i foreningen «Gjertruds venner» . En gjennomføring av denne seilasen vil forhåpentligvis bidra til at Gjertrud kan sikres et langt «liv» til glede for alle som måtte fatte interesse for denne spennende delen av vår historie.


Hvorfor Bergen ?

Nordlandsjektene var i mange hundre år det dominerende transportmiddelet for varebytte og persontransport langs kysten av Nord-Norge sørover til Bergen. De ulike samfunn omkring på Helgeland opplevde vekst og utvikling bygd på jektefarten.

For å hedre denne gamle tradisjonen ønsker vi å ta med nordlandsjekta «Gjertrud av Rana» på tokt fra Hemnes til Bergen, med tørrfisk fra Røst i lasten, og på den måten bidra til levende historieformidling på vår vei langs kysten.

Styret og ei arbeidsgrupper er igang med forberedelsene til dette prosjektet og her kan du lese Prosjektbeskrivelse Versjon 01 14 1