Årsmelding for 2015

 Årsmelding foreningen Gjertruds venner 

Styrets beretning for 2015.

GjertrudStyrets sammensetning:

 • Mette Røbergeng, leder
 • Trygve Aanes, sekretær
 • Great Valla, kasserer
 • Jan Fordelsen, vara

I tillegg har det vært ulike komiteer i sving i forbindelse med vedlikehold og   jektekafe.

Foreningen har i 2015 hatt  21  medlemmer.

Det er avholdt  årsmøte og medlemsmøte.
I tillegg har styret hatt 2 møter, samt telefon og mailkontakt.
Det er lagt ut info på fjesbokgruppa i forbindelse med aktiviteter.

Vedlikehold

 • Ble pussa og tjærabredd og satt ut midt i juni.
 • Ketil byttet ut en spant.
 • Vi har beisa kaia på båthavna på Hemnesberget der Gjertrud ligger om sommeren
 • Dekket på båten ble også beisa.
 • Av aktiviteter som ga inntekter kan nevnes:
 • Rana kommune utleie Gjertrud på SAKU : kr 8000.-
 • Honorar Mette for leder Optimistteateret: Kr. 6000.-
 • I tillegg inntekter for åpen jektekafe.
 • Festivalkafe.

Båt og fjord

 • Vi lå ved molokaia så det var mindre besøk, men de som kom hadde det bra.
 • Mange har i etterkant sagt at de savnet Gjertrud ved flytebryggja .

Jazz og blues 

 • Åpent både fredag og lørdag.
 • Bra besøk.

I løpet av sommeren var det en medlemstur inn Leirvika med Harald.

Fiske og kaffetur.

 • Jekta ble også leid ut til en familietur, Harald og Jan var mannskap.
 • Veldig trivelig tur der Harald fant fram til en storseigrunne utenfor Utskarpen, der man bare kunne håve inn fisk .
 • Det var planlagt en medlemstur til Bardal , men den ble avlyst.
 • Det ble et stort savn for oss alle da Harald Johansen som har passet på Gjertrud på Hemnes i alle år, døde om høsten.
 • I forbindelse med begravelsen ble det betalt inn et bidrag til Hemnes båtforening.
 • Vi hadde også en tur med jekta med minnestund for Harald ute på fjorden, med noen av hans venner fra båtmiljøet.
 • Jekta sto i vinteropplag på Toraneskaia.
 • Det er en flott gjeng som har bidratt med å bygge vinterhus, og ta det bort til våren.
 • Vi har et samarbeid med Mo i Rana Havn som ordner med å heise ho på plass.
 • Vi fikk ha brya stående fra våren, det lettet arbeidet.
 • Vi har fått lagret utstyr i et naust tilhørende Morten Bjørkan.
 • Styret takker alle som har bidratt med det praktiske rundt jekta.

Eierforholdet til båten

 • I forbindelse med framtia til jekta, har styret sett på ulike former for ansvarsfordeling.
 • Foreks. å få overført båten til en organisasjon som kan stå som formell eier. Og Gjertruds venner har driftsansvar som før.
 • Mette har luftet det for kystlaget Ranfjord .
 • (Vi tar det det opp til ideutveksling etter årsmøtet).

For styret,
Mette Røbergeng, leder