Årsmelding 2014

Styrets beretning for 2014

Styrets sammensetning:IMG_0232

 • Mette Røbergeng, leder
 • Tryve Aanes, sekretær
 • Helen Thonhaugen, kasserer
 • Idar Fagereng, varamedlem

I tillegg har det vært ulike personer i sving i forbindelse med vedlikehold og drift.

Foreningen har i 2014 hatt 70 medlemmer. En økning på 17 siden fjoråret.

Det er avholdt 3 styremøter og 1 medlemsmøte . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov. Det er sendt ut et medlemsbrev , samt infoskriv til medlemmene, bla. dugnad og påmelding/info diverse turer.

Foreningens facebokside har vært brukt til diverse informasjon og bilder.

Av aktiviteter kan nevnes:

April/mai

Pussing og skraping av båten, tjærabreing før utsetting , bunnsmøring og diverse annet vedlikehold.

Oppmaling av navn i baugen til ” Gjertrud av Ranen ” .

Innsetting av ny motor ved Gjerøya slipp. En stor investering. Ny propell bestilt og satt inn , med foreningens egne krefter og velvillig utlån av Drageslippen til det formål.

Kartplotter innkjøpt.

En del av dekket ble nytt, det ble også byttet ut en spant som var råtten.

Jekta som sto på samvirkelagskaia på Hemnesberget ble løfta på sjyen av kranbil, et prosjekt som involverte mange frivillige. Likeså når mast og rigg skulle på plass.

Juni

Jekta lå ved kai under ”båt og fjordfestivalen” på Hemnesberget. Info ,og åpen kafe.

August

Jekta lå ved kai under ” Jazz og bluesfestivalen ”på Hemnesberget.IMG_0127

Åpen kafe og pub, masse folk og stor stemning.

Tur til Brønnøysund på rootsfestivalen ble avlyst pga liten påmelding.

Oktober/november

Etter avtale med Mo i Rana Havn ble vinteropplag for Gjertrud i år ved Toraneskaia.

Jan og Harald kjørte båten innover , jekta ble heist opp og kjørt i opplag ved jernbanelinja.

Det ble brukt samme ” brya” som forleden år for å sette den i, og det ble snekret et nytt ” ”skjelett”for å legge presenningen på. Fikk også snekret et ”tak ” av plater over løftingen før presenning bla lagt på. Jekta ble spyla utvendig før vinteren satte inn.

Annet

 • Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper når jekta har vært utleid 3 ganger for båtturer. Og passet på jekta i vinteropplag på berget . All honnør for det .
 • Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc. Heimesiden noe oppdatert.
 • Det ble avholdt lotteri.
 • Har hatt noen sponsorer som ga bidrag for drift av jekta .
 • Medlemmer av foreningen var på trøndersk kyststevne i Kjerknesvågen og leverte tilbake vandrepremien som vi vant på Jøa sommeren 2013. Et gammelt øsekar , nå med ”Gjertruds av Ranen ” inngravert.
 • I sommer var det også planlagt at Gjertrud skulle seile til Røst for å delta på Querinifestivalen der. Nettopp den helga ble det meldt sterk vind over Vestfjorden, så reisen for mannskapet ble med tog og ferge.
 • Men vi hadde stand på markedsplassen og reklamerte for jekta, distriktet vårt, mattradisjoner og smykker fra gullsmed Merete Mattson .
 • Representanter for Gjertrud var i møte på rådhuset i Korgen for å kartlegge muligheter for storbåtnaust til Gjertrud ,primært i i Hemnes kommune. Var også med på et fellesmøte på båtstua vedr båtmuseum på Hemnesberget.

Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært.IMG_5989