Årsmelding 2013

Styrets beretning for 2013

Styrets sammensetning:

 • Mette Røbergeng, leder
 • Eva Otervik, sekretær
 • Helen Thonhaugen, kasserer
 • Eva Ervik,  aktivt  varamedlem

I tillegg har det vært ulike personer i sving i forbindelse med vedlikehold og diverse praktisk arbeid.

Foreningen har i 2013  hatt  56  medlemmer. En økning på 10 siden fjoråret.

Det er avholdt  6  styremøter og 1 medlemsmøte . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov.  Det er sendt ut  infoskriv  til medlemmene,  bla. dugnad og påmelding/info  Bergenstur.

Foreningens heimeside og facebokside har vært brukt til diverse informasjon og bilder. Gjertrud hadde egen blogg på Origosonen under turen til Bergen.

topp

Av aktiviteter kan nevnes:

April/mai/juni:

 • Pussing og skraping av båten, bunnsmøring, innsetting av  ny propell, ny aksling, reparasjon gir, nytt dass.
 • Skifting av dekk, vedlikehold og oppjustering av det elektriske anlegget . Henting og oppsetting av ny mast og råseil til jekta.  Ny redningsflåte.  Store investeringer vel i havn .
 • Utsetting av båten for siste gang fra slippen ved Trenor . De trenger nå plassen til eget bruk.

19. Juni :

 • Meget vellykket avskjedsfest i havna i forbindelse med Bergensturen.
 • Premiere på  ” Gjertrudsangen ”.

Takk til alle som bidro til folkefesten: Publikum, korps, kor , skoleelever, musikanter m. flere.

20.  juni -21 juli :  Prosjekt ”Gjertrud til Bergen”

August: Jekta lå  ved kai under ”jazz og bluesfestivalen” på Hemnesberget, med info ,åpen kafe  og pub . masse besøk og stor stemning.

Oktober/november: Vinteropplag for Gjertrud i år ble samvirkelagskaia v /  dykkerklubbens hus. Etter avtale med kommunen og dykkerklubben. Leide kran for å få den på plass. Det ble bygd ei ” brya”  for å sette den i, og den ble ferdigdekt med presenning og plater etter stor innsats av komiteen.

Annet.

 • Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper  når jekta har vært utleid 3 ganger for båtturer. All honnør for det .
 • Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc. Heimesiden noe oppdatert.
  Det ble avholdt to  lotteri.
  Gjertruds venner har meldt seg inn i Redningsselskapet.
 • Styret har ellers jobbet med å skaffe sponsorer for drift av jekta og Bergenstur sommeren  2013.
 • Gullsmed Merete Mattson har designet ” Gjertrudsmykke” , og Kråkeslottet
  ” Gjertrudsdrakt”. Begge deler ble tatt i bruk av  mannskap på Bergensturen.
  Det ble snekret 6 skipskister .
 • Planlegging og gjennomføring av Bergensturen  ble gjort etter både planlegging og
  stå på-metoden. Vi møtte også mange underveis som bidro til at både båt og mannskap kom seg trygt fram. Vi knyttet gode kontakter med det lille jektemiljøet i Norge, jektene ”Pauline” fra Inderøya og ”Brødrene” fra Melbu.
 • Medlemmer av foreningen var  på en kultur/reiselivskonferanse i forbindelse med en tørrfiskfestival som ble avholdt i september i byen Sandrigo i Italia.

Det ble  holdt et innlegg og vist lysbilder fra Bergensturen.

 • Styret har startet arbeidet med å kartlegge muligheter for storbåtnaust til Gjertrud i Hemnes
  kommune.
 • Vi har videreført samarbeidet  med  en skoleklasse på Hemnes sentralskole. De var aktivt med på forberedelsen til Bergensturen  og bidro med både gaver og underholdning på avskjedsfesten.
 • Et av målene for styrets arbeid har også dette ået vært ” omdømmebygging ”.
  Dvs prøve å formidle utad hva jekta står for av positive aktiviteter og hvordan den kan brukes av alle som er interessert i båtkultur og tradisjoner. I tillegg har det vært et  mål  å gå videre for å undersøke mulighetene til  å danne en stiftelse eller lignende som kan stå som formell eier av jekta.  Det må søkes midler til vedlikehold og nødvendige investeringer.
 • Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet  seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært. De har alle oppfylt vårt slagord : ” Med hjerte for Gjertrud ”.
  Ikke minst gjelder dette i år planleggingen , forberedelsene og gjennomføringen av  den store Bergensturen. Hovedmålet med denne turen var å åpne muligheter for finansiering av Gjertruds videre eksistens. Gjennom å vise og fram og fortelle hva vi står for, håper vi på flere støttespillere i arbeidet med å ta vare på  denne unike kulturskatten slik at jekta kan brukes til glede og nytte i  vårt lokalmiljø

bunn

På tur til Bergen: En del av mannskapet ved landligge i Børøysund : Ketil Tverå, Mette Røbergeng, Helen Thonhaugen, Eva Fossland Ervik,Jan Fordelsen, Gerd Sørmo,  Eva Otervik, Bjørn Vatnan. Foto : Synnøve Levang