Årsmelding 2012

Årsmelding foreningen Gjertruds venner

Styrets sammensetning:
Mette Røbergeng, leder
Eva Otervik, sekretær
Helen Thonhaugen, kasserer
Eva Ervik, varamedlem

I tillegg har det vært ulike komiteer i sving i forbindelse med vedlikehold og arbeid med foreningens heimeside.
Foreningen har i 2012 hatt 46 medlemmer.
Det er avholdt 10 styremøter og 2 medlemsmøter . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov. Det er sendt ut 2 medlemsbrev.

Av aktiviteter kan nevnes:
April/mai:
Pussing og skraping av båten, tjærasmøring av tau til rigg, bunnsmøring, diverse vedlikehold,
bringing av matrialer til skifting av dekket.
( Det ble skiftet dekke i fremste rom, matrialen lagret i påvente av fortsettelse neste år )
Rydding av området rundt slipen der Gjertrud har fått ligge i vinteropplag de siste årene.

Utsetting av båten.

Bildetekst her

Styrmann Jan

Juni 
• Årets medlemstur gikk av stabelen til Wangbrygga i Bardal, der det var servering og sosialt samvær.
Vi deltok med stand på ” Bygdedagen ” på Bjerka bygdetun og fikk profilert hva vi står for.
Jekta ble seilt fra Hemnes og lå ved småbåtkaia denne dagen for besøkende.

Juli
Foreningen hadde i juli seilas til Trænafestivalen der jekta lå ved kai og hadde info, åpen kafe/ pub .
Mange besøkende og god markedsføring av jektas nye profil som kulturbåt.

August
Jekta lå ved kai under ”jazz og bluesfestivalen” på Hemnesberget, med info ,åpen kafe og pub .
Kom i dialog med styret for festivalen i forhold til å bruke båten mere aktivt ved neste års festival.

Foreningen stilte også ved kaia i Finneidfjord under arrangementet ” Finni-eventyret ”.
Hadde åpen kafe og mange trivelige besøk om bord.

September
• Seilkurs på Vallabukta :
Instruktør Bjørn Vatnan.

Oktober.
• Besøk om bord av 5. klasse ved Hemnes sentralskole. Orientering om Gjertrud og organisasjonen, samt jektehistorien .
Framføring av eventyret om
” Trollfjell her nord ”.
Denne klassen er blitt ”faddere” for Gjertrud, og skal følge båten til de går ut 10. klassen.
• Oppsetting av båten på slipen. Tildekking for vinteren.
• Lederen var på Myken og hadde et innlegg på
styremøte i Polarcirkelen friluftsråd for å profilere foreningen og dets arbeid .

November
Årsmøte / medlemsmøte med påfølgende sosialt samvær.
Framvisning av første utkast til Gjertrudsdrakta.

Annet.
• Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper sammen med Bjørn Vatnan når jekta har vært fra kai. All honnør for det .
• Vinteropplag for Gjertrud har også i år vært på slip på Hemnes.
Dette blir siste året, da området skal fylles ut.
Takk til Odd Erik Larsen/Trenor for ”hjerterom og husrom ”.
• Jekta har vært utleid 2 ganger for båtturer .
• Det er opprettet egen heimeside , web-redaktør er Bjørn Einar Valla.
• Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc.
• Styret har ellers hatt som målsetting å skaffe sponsorer for innkjøp av nytt segl og rigg, samt planlegging av Bergenstur sommeren 2013.
• Det er knyttet samarbeid med systua” Kråkeslottet” på Hemnesberget for design av egen
” Gjertrudsdrakt ”. Det er laget en prøvekolleksjon med manns og kvinnedrakt.
Det er også tatt kontakt med gullsmed Merete Mattson for design av ”Gjertrudsmykker”.
• Foreningen har startet arbeidet med å få ny logo. Har fått laget et forslag.
• Det er opprettet et samarbeid med Polarcirkelen friluftsråd som skal bruke jekta i sitt arbeid med barn og unge på Helgeland. Gjertruds venner ble i høst tildelt midler fra Indre Helgeland regionråd for å jobbe videre med dette, samt opplæring av flere høvedsmenn som kan seile for Gjertrud.
• Det er utarbeidet prosjektplan for planlegging av Bergensturen og ulike komiteer er satt i sving mht seilingsplan, markeringer langs ruta, logistikk etc.

Et av målene for styrets arbeid dette året har vært ” omdømmebygging ”.
Dvs prøve å formidle utad hva jekta står for av positive aktiviteter og hvordan den kan brukes av alle som er interessert i båtkultur og tradisjoner. I tillegg har det vært et mål å jobbe mot foreningens vedtekter som går på å føre videre denne kunnskapen og historiene videre til yngre generasjoner.
Som et ledd i dette arbeidet har vi som før nevnt under aktiviteter, knyttet samarbeid med en skoleklasse på Hemnes samt med Polarcirkelen friluftsråd/ Knut Berntsen. Styret har lagt føringer for å fortsette dette arbeidet i 2013, med bla. skolebesøk, samt deltakelse på ungdomscamp på Gjerøy i mai.

Vi ønsker også å videreføre det arbeidet som er startet med å formidle lokal kultur i form av å legge vekt på mattradisjoner, lokalt håndtverk samt kulturelle aktiviteter om bord.

Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært.
De har alle oppfylt vårt nye slagord : ” Med hjerte for Gjertrud ”.

For styret
Mette Røbergeng, leder