Årsmelding for 2015

 Årsmelding foreningen Gjertruds venner 

Styrets beretning for 2015.

GjertrudStyrets sammensetning:

 • Mette Røbergeng, leder
 • Trygve Aanes, sekretær
 • Great Valla, kasserer
 • Jan Fordelsen, vara

I tillegg har det vært ulike komiteer i sving i forbindelse med vedlikehold og   jektekafe.

Foreningen har i 2015 hatt  21  medlemmer.

Det er avholdt  årsmøte og medlemsmøte.
I tillegg har styret hatt 2 møter, samt telefon og mailkontakt.
Det er lagt ut info på fjesbokgruppa i forbindelse med aktiviteter.

Vedlikehold

 • Ble pussa og tjærabredd og satt ut midt i juni.
 • Ketil byttet ut en spant.
 • Vi har beisa kaia på båthavna på Hemnesberget der Gjertrud ligger om sommeren
 • Dekket på båten ble også beisa.
 • Av aktiviteter som ga inntekter kan nevnes:
 • Rana kommune utleie Gjertrud på SAKU : kr 8000.-
 • Honorar Mette for leder Optimistteateret: Kr. 6000.-
 • I tillegg inntekter for åpen jektekafe.
 • Festivalkafe.

Båt og fjord

 • Vi lå ved molokaia så det var mindre besøk, men de som kom hadde det bra.
 • Mange har i etterkant sagt at de savnet Gjertrud ved flytebryggja .

Jazz og blues 

 • Åpent både fredag og lørdag.
 • Bra besøk.

I løpet av sommeren var det en medlemstur inn Leirvika med Harald.

Fiske og kaffetur.

 • Jekta ble også leid ut til en familietur, Harald og Jan var mannskap.
 • Veldig trivelig tur der Harald fant fram til en storseigrunne utenfor Utskarpen, der man bare kunne håve inn fisk .
 • Det var planlagt en medlemstur til Bardal , men den ble avlyst.
 • Det ble et stort savn for oss alle da Harald Johansen som har passet på Gjertrud på Hemnes i alle år, døde om høsten.
 • I forbindelse med begravelsen ble det betalt inn et bidrag til Hemnes båtforening.
 • Vi hadde også en tur med jekta med minnestund for Harald ute på fjorden, med noen av hans venner fra båtmiljøet.
 • Jekta sto i vinteropplag på Toraneskaia.
 • Det er en flott gjeng som har bidratt med å bygge vinterhus, og ta det bort til våren.
 • Vi har et samarbeid med Mo i Rana Havn som ordner med å heise ho på plass.
 • Vi fikk ha brya stående fra våren, det lettet arbeidet.
 • Vi har fått lagret utstyr i et naust tilhørende Morten Bjørkan.
 • Styret takker alle som har bidratt med det praktiske rundt jekta.

Eierforholdet til båten

 • I forbindelse med framtia til jekta, har styret sett på ulike former for ansvarsfordeling.
 • Foreks. å få overført båten til en organisasjon som kan stå som formell eier. Og Gjertruds venner har driftsansvar som før.
 • Mette har luftet det for kystlaget Ranfjord .
 • (Vi tar det det opp til ideutveksling etter årsmøtet).

For styret,
Mette Røbergeng, leder

Årsmelding 2014

Styrets beretning for 2014

Styrets sammensetning:IMG_0232

 • Mette Røbergeng, leder
 • Tryve Aanes, sekretær
 • Helen Thonhaugen, kasserer
 • Idar Fagereng, varamedlem

I tillegg har det vært ulike personer i sving i forbindelse med vedlikehold og drift.

Foreningen har i 2014 hatt 70 medlemmer. En økning på 17 siden fjoråret.

Det er avholdt 3 styremøter og 1 medlemsmøte . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov. Det er sendt ut et medlemsbrev , samt infoskriv til medlemmene, bla. dugnad og påmelding/info diverse turer.

Foreningens facebokside har vært brukt til diverse informasjon og bilder.

Av aktiviteter kan nevnes:

April/mai

Pussing og skraping av båten, tjærabreing før utsetting , bunnsmøring og diverse annet vedlikehold.

Oppmaling av navn i baugen til ” Gjertrud av Ranen ” .

Innsetting av ny motor ved Gjerøya slipp. En stor investering. Ny propell bestilt og satt inn , med foreningens egne krefter og velvillig utlån av Drageslippen til det formål.

Kartplotter innkjøpt.

En del av dekket ble nytt, det ble også byttet ut en spant som var råtten.

Jekta som sto på samvirkelagskaia på Hemnesberget ble løfta på sjyen av kranbil, et prosjekt som involverte mange frivillige. Likeså når mast og rigg skulle på plass.

Juni

Jekta lå ved kai under ”båt og fjordfestivalen” på Hemnesberget. Info ,og åpen kafe.

August

Jekta lå ved kai under ” Jazz og bluesfestivalen ”på Hemnesberget.IMG_0127

Åpen kafe og pub, masse folk og stor stemning.

Tur til Brønnøysund på rootsfestivalen ble avlyst pga liten påmelding.

Oktober/november

Etter avtale med Mo i Rana Havn ble vinteropplag for Gjertrud i år ved Toraneskaia.

Jan og Harald kjørte båten innover , jekta ble heist opp og kjørt i opplag ved jernbanelinja.

Det ble brukt samme ” brya” som forleden år for å sette den i, og det ble snekret et nytt ” ”skjelett”for å legge presenningen på. Fikk også snekret et ”tak ” av plater over løftingen før presenning bla lagt på. Jekta ble spyla utvendig før vinteren satte inn.

Annet

 • Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper når jekta har vært utleid 3 ganger for båtturer. Og passet på jekta i vinteropplag på berget . All honnør for det .
 • Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc. Heimesiden noe oppdatert.
 • Det ble avholdt lotteri.
 • Har hatt noen sponsorer som ga bidrag for drift av jekta .
 • Medlemmer av foreningen var på trøndersk kyststevne i Kjerknesvågen og leverte tilbake vandrepremien som vi vant på Jøa sommeren 2013. Et gammelt øsekar , nå med ”Gjertruds av Ranen ” inngravert.
 • I sommer var det også planlagt at Gjertrud skulle seile til Røst for å delta på Querinifestivalen der. Nettopp den helga ble det meldt sterk vind over Vestfjorden, så reisen for mannskapet ble med tog og ferge.
 • Men vi hadde stand på markedsplassen og reklamerte for jekta, distriktet vårt, mattradisjoner og smykker fra gullsmed Merete Mattson .
 • Representanter for Gjertrud var i møte på rådhuset i Korgen for å kartlegge muligheter for storbåtnaust til Gjertrud ,primært i i Hemnes kommune. Var også med på et fellesmøte på båtstua vedr båtmuseum på Hemnesberget.

Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært.IMG_5989

Årsmelding 2013

Styrets beretning for 2013

Styrets sammensetning:

 • Mette Røbergeng, leder
 • Eva Otervik, sekretær
 • Helen Thonhaugen, kasserer
 • Eva Ervik,  aktivt  varamedlem

I tillegg har det vært ulike personer i sving i forbindelse med vedlikehold og diverse praktisk arbeid.

Foreningen har i 2013  hatt  56  medlemmer. En økning på 10 siden fjoråret.

Det er avholdt  6  styremøter og 1 medlemsmøte . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov.  Det er sendt ut  infoskriv  til medlemmene,  bla. dugnad og påmelding/info  Bergenstur.

Foreningens heimeside og facebokside har vært brukt til diverse informasjon og bilder. Gjertrud hadde egen blogg på Origosonen under turen til Bergen.

topp

Av aktiviteter kan nevnes:

April/mai/juni:

 • Pussing og skraping av båten, bunnsmøring, innsetting av  ny propell, ny aksling, reparasjon gir, nytt dass.
 • Skifting av dekk, vedlikehold og oppjustering av det elektriske anlegget . Henting og oppsetting av ny mast og råseil til jekta.  Ny redningsflåte.  Store investeringer vel i havn .
 • Utsetting av båten for siste gang fra slippen ved Trenor . De trenger nå plassen til eget bruk.

19. Juni :

 • Meget vellykket avskjedsfest i havna i forbindelse med Bergensturen.
 • Premiere på  ” Gjertrudsangen ”.

Takk til alle som bidro til folkefesten: Publikum, korps, kor , skoleelever, musikanter m. flere.

20.  juni -21 juli :  Prosjekt ”Gjertrud til Bergen”

August: Jekta lå  ved kai under ”jazz og bluesfestivalen” på Hemnesberget, med info ,åpen kafe  og pub . masse besøk og stor stemning.

Oktober/november: Vinteropplag for Gjertrud i år ble samvirkelagskaia v /  dykkerklubbens hus. Etter avtale med kommunen og dykkerklubben. Leide kran for å få den på plass. Det ble bygd ei ” brya”  for å sette den i, og den ble ferdigdekt med presenning og plater etter stor innsats av komiteen.

Annet.

 • Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper  når jekta har vært utleid 3 ganger for båtturer. All honnør for det .
 • Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc. Heimesiden noe oppdatert.
  Det ble avholdt to  lotteri.
  Gjertruds venner har meldt seg inn i Redningsselskapet.
 • Styret har ellers jobbet med å skaffe sponsorer for drift av jekta og Bergenstur sommeren  2013.
 • Gullsmed Merete Mattson har designet ” Gjertrudsmykke” , og Kråkeslottet
  ” Gjertrudsdrakt”. Begge deler ble tatt i bruk av  mannskap på Bergensturen.
  Det ble snekret 6 skipskister .
 • Planlegging og gjennomføring av Bergensturen  ble gjort etter både planlegging og
  stå på-metoden. Vi møtte også mange underveis som bidro til at både båt og mannskap kom seg trygt fram. Vi knyttet gode kontakter med det lille jektemiljøet i Norge, jektene ”Pauline” fra Inderøya og ”Brødrene” fra Melbu.
 • Medlemmer av foreningen var  på en kultur/reiselivskonferanse i forbindelse med en tørrfiskfestival som ble avholdt i september i byen Sandrigo i Italia.

Det ble  holdt et innlegg og vist lysbilder fra Bergensturen.

 • Styret har startet arbeidet med å kartlegge muligheter for storbåtnaust til Gjertrud i Hemnes
  kommune.
 • Vi har videreført samarbeidet  med  en skoleklasse på Hemnes sentralskole. De var aktivt med på forberedelsen til Bergensturen  og bidro med både gaver og underholdning på avskjedsfesten.
 • Et av målene for styrets arbeid har også dette ået vært ” omdømmebygging ”.
  Dvs prøve å formidle utad hva jekta står for av positive aktiviteter og hvordan den kan brukes av alle som er interessert i båtkultur og tradisjoner. I tillegg har det vært et  mål  å gå videre for å undersøke mulighetene til  å danne en stiftelse eller lignende som kan stå som formell eier av jekta.  Det må søkes midler til vedlikehold og nødvendige investeringer.
 • Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet  seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært. De har alle oppfylt vårt slagord : ” Med hjerte for Gjertrud ”.
  Ikke minst gjelder dette i år planleggingen , forberedelsene og gjennomføringen av  den store Bergensturen. Hovedmålet med denne turen var å åpne muligheter for finansiering av Gjertruds videre eksistens. Gjennom å vise og fram og fortelle hva vi står for, håper vi på flere støttespillere i arbeidet med å ta vare på  denne unike kulturskatten slik at jekta kan brukes til glede og nytte i  vårt lokalmiljø

bunn

På tur til Bergen: En del av mannskapet ved landligge i Børøysund : Ketil Tverå, Mette Røbergeng, Helen Thonhaugen, Eva Fossland Ervik,Jan Fordelsen, Gerd Sørmo,  Eva Otervik, Bjørn Vatnan. Foto : Synnøve Levang

Reiserute til Bergen

Planleggingen av Bergensturen går sin gang, reiseruta er forlengst klar, og folk har begynt å melde seg på. Det er plass til flere!

Ny mast og seil er bestillt og sannsynligvis er alt på plass i slutten av mai!

Reuserute

Årsmelding 2012

Årsmelding foreningen Gjertruds venner

Styrets sammensetning:
Mette Røbergeng, leder
Eva Otervik, sekretær
Helen Thonhaugen, kasserer
Eva Ervik, varamedlem

I tillegg har det vært ulike komiteer i sving i forbindelse med vedlikehold og arbeid med foreningens heimeside.
Foreningen har i 2012 hatt 46 medlemmer.
Det er avholdt 10 styremøter og 2 medlemsmøter . I tillegg har styret hatt telefon og mailkontakt ved behov. Det er sendt ut 2 medlemsbrev.

Av aktiviteter kan nevnes:
April/mai:
Pussing og skraping av båten, tjærasmøring av tau til rigg, bunnsmøring, diverse vedlikehold,
bringing av matrialer til skifting av dekket.
( Det ble skiftet dekke i fremste rom, matrialen lagret i påvente av fortsettelse neste år )
Rydding av området rundt slipen der Gjertrud har fått ligge i vinteropplag de siste årene.

Utsetting av båten.

Bildetekst her

Styrmann Jan

Juni 
• Årets medlemstur gikk av stabelen til Wangbrygga i Bardal, der det var servering og sosialt samvær.
Vi deltok med stand på ” Bygdedagen ” på Bjerka bygdetun og fikk profilert hva vi står for.
Jekta ble seilt fra Hemnes og lå ved småbåtkaia denne dagen for besøkende.

Juli
Foreningen hadde i juli seilas til Trænafestivalen der jekta lå ved kai og hadde info, åpen kafe/ pub .
Mange besøkende og god markedsføring av jektas nye profil som kulturbåt.

August
Jekta lå ved kai under ”jazz og bluesfestivalen” på Hemnesberget, med info ,åpen kafe og pub .
Kom i dialog med styret for festivalen i forhold til å bruke båten mere aktivt ved neste års festival.

Foreningen stilte også ved kaia i Finneidfjord under arrangementet ” Finni-eventyret ”.
Hadde åpen kafe og mange trivelige besøk om bord.

September
• Seilkurs på Vallabukta :
Instruktør Bjørn Vatnan.

Oktober.
• Besøk om bord av 5. klasse ved Hemnes sentralskole. Orientering om Gjertrud og organisasjonen, samt jektehistorien .
Framføring av eventyret om
” Trollfjell her nord ”.
Denne klassen er blitt ”faddere” for Gjertrud, og skal følge båten til de går ut 10. klassen.
• Oppsetting av båten på slipen. Tildekking for vinteren.
• Lederen var på Myken og hadde et innlegg på
styremøte i Polarcirkelen friluftsråd for å profilere foreningen og dets arbeid .

November
Årsmøte / medlemsmøte med påfølgende sosialt samvær.
Framvisning av første utkast til Gjertrudsdrakta.

Annet.
• Jektas egen ”vaktmester” ved kai har i år som før vært Harald Johansen. Han har også vært skipper sammen med Bjørn Vatnan når jekta har vært fra kai. All honnør for det .
• Vinteropplag for Gjertrud har også i år vært på slip på Hemnes.
Dette blir siste året, da området skal fylles ut.
Takk til Odd Erik Larsen/Trenor for ”hjerterom og husrom ”.
• Jekta har vært utleid 2 ganger for båtturer .
• Det er opprettet egen heimeside , web-redaktør er Bjørn Einar Valla.
• Fjesboksiden er også oppdatert og i bruk til info , bilder etc.
• Styret har ellers hatt som målsetting å skaffe sponsorer for innkjøp av nytt segl og rigg, samt planlegging av Bergenstur sommeren 2013.
• Det er knyttet samarbeid med systua” Kråkeslottet” på Hemnesberget for design av egen
” Gjertrudsdrakt ”. Det er laget en prøvekolleksjon med manns og kvinnedrakt.
Det er også tatt kontakt med gullsmed Merete Mattson for design av ”Gjertrudsmykker”.
• Foreningen har startet arbeidet med å få ny logo. Har fått laget et forslag.
• Det er opprettet et samarbeid med Polarcirkelen friluftsråd som skal bruke jekta i sitt arbeid med barn og unge på Helgeland. Gjertruds venner ble i høst tildelt midler fra Indre Helgeland regionråd for å jobbe videre med dette, samt opplæring av flere høvedsmenn som kan seile for Gjertrud.
• Det er utarbeidet prosjektplan for planlegging av Bergensturen og ulike komiteer er satt i sving mht seilingsplan, markeringer langs ruta, logistikk etc.

Et av målene for styrets arbeid dette året har vært ” omdømmebygging ”.
Dvs prøve å formidle utad hva jekta står for av positive aktiviteter og hvordan den kan brukes av alle som er interessert i båtkultur og tradisjoner. I tillegg har det vært et mål å jobbe mot foreningens vedtekter som går på å føre videre denne kunnskapen og historiene videre til yngre generasjoner.
Som et ledd i dette arbeidet har vi som før nevnt under aktiviteter, knyttet samarbeid med en skoleklasse på Hemnes samt med Polarcirkelen friluftsråd/ Knut Berntsen. Styret har lagt føringer for å fortsette dette arbeidet i 2013, med bla. skolebesøk, samt deltakelse på ungdomscamp på Gjerøy i mai.

Vi ønsker også å videreføre det arbeidet som er startet med å formidle lokal kultur i form av å legge vekt på mattradisjoner, lokalt håndtverk samt kulturelle aktiviteter om bord.

Styret vil ellers takke alle gode støttespillere som har gjort sitt til at jekta har kommet seg både til lands og til vanns, og alle de som har trødd til ved de arrangementer som har vært.
De har alle oppfylt vårt nye slagord : ” Med hjerte for Gjertrud ”.

For styret
Mette Røbergeng, leder

VELKOMMEN TIL GJERTRUDS VENNER’S HJEMMESIDE

Det er blitt et nytt år og vi er igang med planlegging av aktiviteter.

Første styremøte i 2013 er avholdt og vi er igang med planleggingen av årets store happening, turen med tørrfisk til Bergen til sommeren. Denne turen vil bli et stort prosjekt for oss som vil kreve mye planlegging. Styret er allerede godt igang med arbeidet bl.a. med et forprosjekt som skal resultere en konkret seilingsplan med alt det innebærer.

Det vil bli fortløpende orientering her på siden om dette arbeidet etterhvert som det skrider fram.

Bildegalleriet er under oppfylling. Bilder vil bli lagt ut etterhvert. Har du bilder som er interessante for oss så send dem til oss på post@gjertrudavrana.com.